صدای عدالت

جستجوی راهی به سوی حقیقتی که با آمدن مهدی(عج)روشن می شود

سلام.مردی که الان می خوام درباره اش حرف بزنم کسی است که با گوش کردن به سخنان از دل بر آمده او می توان به عمق تفکرات انقلابی پی برد . کسی که سخنانش بوی شهادت می دهد.هنوز همان روحیه دفاع مقدس را در خود نگه داشته است.امروزه کمتر کسی پیدا می شود که بدون اینکه بخواهد شعار بدهد دنبال پیاده کردن افکار امام خمینی (ره) باشد و حاج سعید از آن استثنا هاست.مردی که خوب حقیقت درد دل های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب را با مردم زمانه می فهمد و رنگ و روی صحبت هایش چیزی جز آرمان خواهی نیست.

حاج سعید قاسمی هم رزم شهید همت،هم نبرد شیر مرد کردستان حاج احمد متوسلیان،یار آخرین لحظات زندگی شهید آوینی و امروز مردی انقلابی که جز به پیاده شدن دین خدا به هیچ چیز نمی اندیشد.

از آنجا که سخنرانی های این سردار ولایت به صورت یک جا در اینترنت نیست و بعضی ها که ادعای مذهبی بودن می کنند سخنان او را برای فروش و کسب در آمد عرضه می کنند،سخنرانی های مختلفی که از وی پیدا کردم برایتان گذاشتم تا دانلود کنید و بفهمید حرف حزب الله را.خدا برای ولایت نگهش دارد.


سخنرانی های حاج سعید قاسمی :

1-شهدای استهبان قسمت 1     قسمت 2

2-درباره حاج احمد متوسلیان قسمت 1 قسمت 2

3- درباره عماد مغنیه قسمت 1 قسمت 2

4-درباره شهید آوینی

5- درباره لبنان قسمت 1 قسمت 2

6-حاج سعید در فکه

7-ما مرد جنگیم قسمت 1 قسمت 2 قسمت 3

8-کلیپ صوتی روایتی دیگر از جنگ